CivFanatics Forums

Lohrenswald
Lohrenswald
det er bare å sette p og q inn i abc-formelen (løsning av andregradsligning) og regne ut produkt og sum av de to løsningene (du veit, minus og pluss foran andre ledd)
Top Bottom