combat

 1. Orion Pax
 2. KayAU
 3. SourceCodeSamurai
 4. Mr. ZorG
 5. Viciousbunny
 6. Zegangani
 7. EthiOPia
 8. jack3552
 9. King Phaedron
 10. md4
 11. Dre Amon
 12. Dre Amon
 13. Sirsquier
 14. Ozymandias
 15. Knightfall
 16. Ownsya
 17. King Phaedron
 18. Ownsya
 19. Ownsya
 20. King Phaedron